çapalamaq

çapalamaq
f.
1. Ağrıdan, qızdırmadan və başqa bir səbəb üzündən çırpınmaq, bədəni sarsılmaq, əl-ayağını oynatmaq. Xosrov hələ də çınqıl üzərində çapalayırdı. S. R.. <Müəllim> qızdırmanın içərisində çapalayan (f. is.) körpəsinin xəstəliyə davam gətirə bilməyəcəyindən narahat idi. Q. İlkin.
2. Zor bir vəziyyətdən qurtarmaq, yaxud da gücü çatmadığı bir işin öhdəsindən gəlmək üçün çox çalışmaq, əlləşmək, cəhd etmək, səy etmək. At ha çapaladı, ha partdadı, ayaqlarını Dəmirçioğlunun əlindən qurtara bilmədi. «Koroğlu». Uşaq nə qədər çapaladısa, sürüşkən xəndəkdən çıxa bilmədi. M. İ.. // Məc. mənada. Qaçay bu qarma-qarışıq fikirlərin torunda çapalayarkən uzun-uzadı siqnal səsi eşitdi. İ. Məlikzadə. <Mollayev> daim şübhə və tərəddüd içində çapalayır, ən yaxın dostlarından da şübhələnirdi. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • çalışıb-çapalamaq — f. Çox çalışmaq, həddən artıq zəhmət çəkmək. Çalışıb vuruşub ev tikmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çapalama — «Çapalamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl-ayaq — top. Qollar ilə qılçalar birlikdə. Əl ayağını bağlamaq. Əl ayağı titrəmək (əsmək). – <Köməkçi dedi:> Səriyin əl ayağını, sürün onu bəri. . . Nə olubdur? C. C.. Hatəmxan evin yerindən tərpənmir, Pası əl ayağını uzadır və onu yerə çırpırdı. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çalığlamağ — (İmişli) çapalamaq, əlayağını oynatmaq. – Uşağı açıblar bələgdən, çalığleyır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çalıxlamax — (Cəbrayıl, Yardımlı, Zəngilan) çapalamaq. – Çalıxladı çalıxladı, keçindi (Zəngilan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • parpılamax — I (Qazax) çapalamaq. – Balığın başın kəsəndə parpılıyırdı II (Borçalı) ibtidai üsullarla müalicə etmək. – Əvvəllər xəsdeyi parpılıyırdılar, indi doxdur sağaldır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • atılmaq — 1. «Atmaq»dan məch. 2. t siz. Bir şeyin üstündən hoppanmaq, hoppanıb tullanmaq. Xəndəkdən atılıb keçmək. // Hündür yerdən aşağıya tullanmaq, tullanıb düşmək. Barıdan atılmaq. Barıdan atılmaq. Dənizə atılmaq. Pəncərədən atılmaq. 3. t siz. Cəld… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çalışıb-çapalama — «Çalışıb vuruşmaq», «çalışıb çapalamaq» dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çalışıb-vuruşma — «Çalışıb vuruşmaq», «çalışıb çapalamaq» dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəri — is. 1. İnsan və heyvanın bədəninin üstünü örtən mikroskopik məsaməli ət örtüyü. Qolumun dərisi soyulub. Dərisi səpmək. – Qulunun başının tükləri, qaşları və kirpikləri xına rəngində idi. Hətta dərisi belə kürənə çalırdı. M. İ.. 2. Heyvanın tüklə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”